Categories
arhive Biblioteca virtuala conservarea materialului digital digitizare

Manuscrise digitizate din fondurile Bibliotecii Naționale a României

Ca urmare a eforturilor de digitizare depuse de Biblioteca Națională a României sunt disponibile online trei manuscrise deosebite:

Evangheliar secolul al XIII-lea, Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 10848.
Provine din Fondul de Stat al Cărţii.
Manuscris incomplet (lipsesc file din interior şi sfârşitul) – a fost restaurat integral.
Pergament alb gălbui, 125 file, inegale ca grosime, 23.5 x 17.5 cm, filele 1 – 42 restaurate cu hârtie pe care s-a completat textul chirilic, păstrându-se rândurile. Manuscrisul are o veche numerotare chirilică, lacunară, pe caiete de 8 file. Scoarţe de lemn, îmbrăcate în piele cafenie, decorate prin incizare fără încuietoare. Scriere semi-uncială, numărul de rânduri pe pagină variază între 18 şi 24, cerneală neagră, titlurile şi iniţialele sunt scrise cu chinovar, uneori iniţialele şi cu cerneală albastră. Un desen nereuşit în tuş la fila 69. Locul scrierii necunoscut , probabil Ţara Românească.
Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară.
Filele restaurate sau copiate după un text de redacţie sârbă.

Se găsește integral aici: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/bd-evangheliar.pdf