Eumap

Proiecte

eumap.org a fost siteul Programului de Monitorizare si Advocacy (EUMAP) derulat de Fundația pentru Societate Deschisă (Soros). EUMAP s-a dovedit un centru de resurse și monitorizare asupra problemelor legate de drepturile omului, democrație și media.
EUMAP monitoriza dezvoltarea drepturilor omului, a statului de drept şi a standardelor politice atât în Uniunea Europeană cât şi în statele candidate şi ţările potenţial candidate. EUMAP a publicat rapoartele de monitorizare analizând performanţă alinierii la standarde internaţionale acceptate. Aceste rapoarte examinează modalitățile prin care standardele sau politicile EU pot fi clarificate și articulate mai bine.  EUMAP a încurajat o revizuire permanentă a politicilor şi a contribuit la îmbunătăţirea standardelor şi politicilor acolo unde a fost necesar.

Am lucrat ca asistent la baza de date EUMAP. Scopul meu era să adaug lunar 40 de documente legate de drepturile omului și media. În perioada Mai 2008 – Noiembrie 2009 am adăugat în jur de 750 de documente. Din păcate programul a fost închis și baza de date nu mai este disponibilă.

Site: www.eumap.org – în prezent redirecționează la siteul soros.org

Proiecte