Propunere de politică publică privind digitizarea resurselor culturale naționale şi crearea Bibliotecii Digitale a României si plan de acțiuni pe următorii 7 ani(2007)

Textul integral se găsește aici: http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/PPP-Digitizare.pdf Planul de acțiuni se găsește aici: http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/PlanDeActiuniDigitizare.pdf

Ghid de digitizare elaborat de Biblioteca Națională a României

Din descrierea generală: ”Ghid de digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci”, versiunea 01/30.10.2009 a fost realizată în cadrul Comisiei de specialitate pentru digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci”, prin contribuţia bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, deţinătoare de colecţii digitale şi/sau patrimoniu cultural scris: B.C.U ”Eugen Todoran” Timişoara, B.C.U. ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, BCU ”Mihai Eminescu” Iaşi, BCU… Continue reading Ghid de digitizare elaborat de Biblioteca Națională a României

Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor bibliotecilor

La sfârşitul anului 2007, la solicitarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Biblioteca Naţională a României a realizat un studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor deţinute de bibliotecile din România, studiu ce a stat la baza definirii Propunerii de Politică Publică a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aceasta a fost prezentată spre… Continue reading Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor bibliotecilor

Știri bune – Fonduri pentru digitizare în bugetul pe 2010 al Ministerului Educației

Planuri digitale Propunerile Ministerului Educaţiei include şi digitalizarea conţinuturilor curriculare şi crearea unei Biblioteci Virtuale, prin care toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital. Astfel, tot ce trebuie învăţat la şcoală, toate instrumentele de lucru, exemplele orientative de testare, vor fi convertite şi în format digital şi accesibile permanent… Continue reading Știri bune – Fonduri pentru digitizare în bugetul pe 2010 al Ministerului Educației

Discuții despre păstrarea materialelor digitale

Un podcast excelent realizat de Biblioteca Congresului, parte din programul de educare privind păstrarea materialelor digitale. Conține în principal interviuri cu experți din domeniu, fiecare in jur de 40 de minute. Se pot descărca folosind iTunes sau orice alt program de citit feeduri RSS. http://www.loc.gov/podcasts/digitalpreservation/digitalpreservation.xml