Categories
arhive conservarea materialului digital digitale digitalizate digitizare educatie resurse studiu de caz

Ghid de digitizare elaborat de Biblioteca Națională a României

Din descrierea generală:

”Ghid de digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci”, versiunea 01/30.10.2009 a fost realizată în cadrul Comisiei de specialitate pentru digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci”, prin contribuţia bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, deţinătoare de colecţii digitale şi/sau patrimoniu cultural scris: B.C.U ”Eugen Todoran” Timişoara, B.C.U. ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, BCU ”Mihai Eminescu” Iaşi, BCU ”Carol I” Bucureşti, Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională a României.
Documentul postat pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României urmează fi supus dezbaterii, actualizării şi completării.
Textul integral se găsește aici: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf
Categories
arhive Biblioteca virtuala conservarea materialului digital digitale digitizare resurse studiu de caz

Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor bibliotecilor

La sfârşitul anului 2007, la solicitarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Biblioteca Naţională a României a realizat un studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor deţinute de bibliotecile din România, studiu ce a stat la baza definirii Propunerii de Politică Publică a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aceasta a fost prezentată spre dezbatere publică pe site-ul instituţiei în perioada octombrie – decembrie 2007 şi aprobată de Guvernul României pe 18 ianuarie 2008.

Textul integral se găsește aici:

http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Studiu%20Fezabilitate/Studiu-de-fezabilitate-digitizare.pdf

Acest studiu a fost realizat, probabil, pentru proiectul de integrare a Bibliotecii Naționale a României în proiectul Bibliotecii Digitale Europene și ulterior în portalul Europeana.

Categories
arhive Biblioteca virtuala conservarea materialului digital digitizare

Manuscrise digitizate din fondurile Bibliotecii Naționale a României

Ca urmare a eforturilor de digitizare depuse de Biblioteca Națională a României sunt disponibile online trei manuscrise deosebite:

Evangheliar secolul al XIII-lea, Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 10848.
Provine din Fondul de Stat al Cărţii.
Manuscris incomplet (lipsesc file din interior şi sfârşitul) – a fost restaurat integral.
Pergament alb gălbui, 125 file, inegale ca grosime, 23.5 x 17.5 cm, filele 1 – 42 restaurate cu hârtie pe care s-a completat textul chirilic, păstrându-se rândurile. Manuscrisul are o veche numerotare chirilică, lacunară, pe caiete de 8 file. Scoarţe de lemn, îmbrăcate în piele cafenie, decorate prin incizare fără încuietoare. Scriere semi-uncială, numărul de rânduri pe pagină variază între 18 şi 24, cerneală neagră, titlurile şi iniţialele sunt scrise cu chinovar, uneori iniţialele şi cu cerneală albastră. Un desen nereuşit în tuş la fila 69. Locul scrierii necunoscut , probabil Ţara Românească.
Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară.
Filele restaurate sau copiate după un text de redacţie sârbă.

Se găsește integral aici: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/bd-evangheliar.pdf

Categories
digitizare educatie stiri bune

Știri bune – Fonduri pentru digitizare în bugetul pe 2010 al Ministerului Educației

Planuri digitale

Propunerile Ministerului Educaţiei include şi digitalizarea conţinuturilor curriculare şi crearea unei Biblioteci Virtuale, prin care toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital. Astfel, tot ce trebuie învăţat la şcoală, toate instrumentele de lucru, exemplele orientative de testare, vor fi convertite şi în format digital şi accesibile permanent oricărui elev sau profesor, pe o platformă de învăţare on-line. Lecţiile celor mai buni profesori vor fi procesate digital şi stocate pe platforma de e-leaming.

Articolul integral se găsește aici: http://www.cvlpress.ro/articol.php?id=7784
Stirea am găsit-o inițial aici: http://zspotmedia.ro/blog/noutati/fonduri-pentru-digitizare-2010/

Cautând detalii am gasit pe siteul Guvernului României următoarele:

Direcţii de acţiune suplimentare
1. Digitalizarea conţinuturilor curriculare şi crearea unei Biblioteci Virtuale, prin care toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital.
· Toate conţinuturile ce trebuie învăţate la şcoală, toate instrumentele de lucru, exemplele orientative de probe de verificare a cunoştinţelor vor fi convertite şi în format digital şi accesibile permanent oricărui elev sau profesor, pe o platformă de învăţare tip LMS (Learning Management System), on-line. Lecţiile celor mai buni profesori vor fi procesate digital şi stocate pe platforma de e-leaming. Prin Internet, orice elev va avea astfel acces la lecţiile celui mai bun profesor.
· Se vor crea „laboratoare virtuale” pentru a compensa şi/sau întregi dotarea laboratoarelor şcolare. Pentru fiecare disciplină, se va crea o bază de resurse digitale, astfel încât fiecare profesor sau elev să poată avea acces rapid şi gratuit la informaţiile şi instrumentele necesare pentru o învăţare cât mai eficientă.
· Producţia de conţinuturi digitale pentru învăţare (e-contents) va deveni un criteriu de performanţă profesională al profesorilor. Curriculumul digital şi Biblioteca Şcolară Virtuală vor fi îmbogăţite permanent, respectând cerinţele de calitate şi standardele internaţionale.

Textul integral se găsește aici: http://www.gov.ro/capitolul-5-educatie__l1a2086.html

Categories
conservarea materialului digital educatie podcast

Discuții despre păstrarea materialelor digitale

Un podcast excelent realizat de Biblioteca Congresului, parte din programul de educare privind păstrarea materialelor digitale. Conține în principal interviuri cu experți din domeniu, fiecare in jur de 40 de minute. Se pot descărca folosind iTunes sau orice alt program de citit feeduri RSS.

http://www.loc.gov/podcasts/digitalpreservation/digitalpreservation.xml

Categories
ted tehnologie video

Kevin Kelly despre cum evoluează tehnologia

Categories
ted video

Susan Blackmore despre meme şi “teme”

Categories
arhive digitale metode de vizualizare open access ted video

Tim Berners-Lee: The year open data went worldwide

Categories
conservarea materialului digital fun video

Team Digital Preservation and Nuclear Disaster

Categories
conservarea materialului digital fun video

Team Digital Preservation and the Deadly Cryptic Conundrum