Categories
digitizare educatie stiri bune

Știri bune – Fonduri pentru digitizare în bugetul pe 2010 al Ministerului Educației

Planuri digitale

Propunerile Ministerului Educaţiei include şi digitalizarea conţinuturilor curriculare şi crearea unei Biblioteci Virtuale, prin care toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital. Astfel, tot ce trebuie învăţat la şcoală, toate instrumentele de lucru, exemplele orientative de testare, vor fi convertite şi în format digital şi accesibile permanent oricărui elev sau profesor, pe o platformă de învăţare on-line. Lecţiile celor mai buni profesori vor fi procesate digital şi stocate pe platforma de e-leaming.

Articolul integral se găsește aici: http://www.cvlpress.ro/articol.php?id=7784
Stirea am găsit-o inițial aici: http://zspotmedia.ro/blog/noutati/fonduri-pentru-digitizare-2010/

Cautând detalii am gasit pe siteul Guvernului României următoarele:

Direcţii de acţiune suplimentare
1. Digitalizarea conţinuturilor curriculare şi crearea unei Biblioteci Virtuale, prin care toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital.
· Toate conţinuturile ce trebuie învăţate la şcoală, toate instrumentele de lucru, exemplele orientative de probe de verificare a cunoştinţelor vor fi convertite şi în format digital şi accesibile permanent oricărui elev sau profesor, pe o platformă de învăţare tip LMS (Learning Management System), on-line. Lecţiile celor mai buni profesori vor fi procesate digital şi stocate pe platforma de e-leaming. Prin Internet, orice elev va avea astfel acces la lecţiile celui mai bun profesor.
· Se vor crea „laboratoare virtuale” pentru a compensa şi/sau întregi dotarea laboratoarelor şcolare. Pentru fiecare disciplină, se va crea o bază de resurse digitale, astfel încât fiecare profesor sau elev să poată avea acces rapid şi gratuit la informaţiile şi instrumentele necesare pentru o învăţare cât mai eficientă.
· Producţia de conţinuturi digitale pentru învăţare (e-contents) va deveni un criteriu de performanţă profesională al profesorilor. Curriculumul digital şi Biblioteca Şcolară Virtuală vor fi îmbogăţite permanent, respectând cerinţele de calitate şi standardele internaţionale.

Textul integral se găsește aici: http://www.gov.ro/capitolul-5-educatie__l1a2086.html

Referiri la aceste intenții se găsesc și în Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” a Președinției României:

2.4. Digitalizarea conţinuturilor curriculare şi crearea unei Biblioteci Şcolare Virtuale

Toate conţinuturile ce trebuie învăţate la şcoală, toate instrumentele de lucru, exemple orientative de probe de verificare a cunoştinţelor vor fi convertite şi în format digital şi accesibile permanent oricărui elev sau profesor, pe o platformă de învăţare tip LMS (Learning Management System), on-line. Lecţiile celor mai buni profesori vor fi procesate digital şi stocate pe platforma de e-learning. Prin internet, orice elev va avea astfel acces lalecţiile celui mai bun profesor. Se vor crea „laboratoare virtuale” pentru a compensa şi/sau întregi dotarea laboratoarelor şcolare. Pentru fiecare disciplină, se va crea o bază de resurse digitale, astfel încât fiecare profesor sau elev să poată avea acces rapid şi gratuit la informaţiile şi instrumentele necesare pentru o învăţare cât mai eficientă. Producţia de conţinuturi digitale pentru învăţare (e-contents) va deveni un criteriu de performanţă profesională al profesorilor. Curriculumul digital şi Biblioteca Şcolară Virtuală vor fi îmbogăţite permanent, respectând cerinţele de calitate şi standardele internaţionale (ex. SCORM, 2004).

Termen: 2009-2011.

Textul integral se găsește aici: http://www.presidency.ro/static/ordine/Educatie_si_Cercetare_pentru_Societatea_Cunoasterii.pdf

+++

Acest proiect ar putea beneficia de experiența celor de la WatchKnow. Proiectul non-profit a demarat în 2008 și printre fondatori se găsește unul dintre co-fondatorii Wikipedia. Scopul lor este de a organiza resursele deja disponibile online. Pentru o inițiativă precum cea a Guvernului Român, începutul ar putea consta în traducerea simultană sau subtitrarea unor dintre aceste filmulețe educaționale. Ar fi o metodă rapidă și ieftină de a avea un fond inițial vast. Cu timpul materialele profesorilor români ar putea deveni majoritare, dar pentru început trebuie să existe nu doar o infrastructură pentru Biblioteca Virtuală, dar și conținut.