Categories
arhive Biblioteca virtuala conservarea materialului digital digitizare

Manuscrise digitizate din fondurile Bibliotecii Naționale a României

Ca urmare a eforturilor de digitizare depuse de Biblioteca Națională a României sunt disponibile online trei manuscrise deosebite:

Evangheliar secolul al XIII-lea, Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 10848.
Provine din Fondul de Stat al Cărţii.
Manuscris incomplet (lipsesc file din interior şi sfârşitul) – a fost restaurat integral.
Pergament alb gălbui, 125 file, inegale ca grosime, 23.5 x 17.5 cm, filele 1 – 42 restaurate cu hârtie pe care s-a completat textul chirilic, păstrându-se rândurile. Manuscrisul are o veche numerotare chirilică, lacunară, pe caiete de 8 file. Scoarţe de lemn, îmbrăcate în piele cafenie, decorate prin incizare fără încuietoare. Scriere semi-uncială, numărul de rânduri pe pagină variază între 18 şi 24, cerneală neagră, titlurile şi iniţialele sunt scrise cu chinovar, uneori iniţialele şi cu cerneală albastră. Un desen nereuşit în tuş la fila 69. Locul scrierii necunoscut , probabil Ţara Românească.
Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară.
Filele restaurate sau copiate după un text de redacţie sârbă.

Se găsește integral aici: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/bd-evangheliar.pdf

Octoih, secolul al XV-lea, Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 221.

Provine dintr-o colecţie particulară. Achiziţionat prin anticariat, în decembrie 1956.
Manuscris incomplet (îi lipseşte începutul, o filă în interior şi sfârşitul), foarte deteriorate, cu file rupte, pătate, unele restaurate nesatisfăcător, multe file desprinse parţial de cotor, altele total (f. 19, 26, 37). Hârtie îngălbenită. Manuscrisul de 74 file, 28 x20 cm., numărătoarea este greşită, începe cu 13 şi merge până la 87. Sporadic apar şi cifrele unei numărători chirilice, pe caiete de 8 file (de la f. 49 până la 73). Legătura în scoarţe de lemn, dintre care numai cea de la sfârşit din lemn îmbrăcat în piele groasă, cafenie foarte cojită, ruptă şi pătată, este originală. Scriere semi-uncială. Prima parte (f. 13-80 scriere îngrijită) are 25 de rânduri pe pagină. Începând cu fila 80, scris de mai multe mâini şi scriere stângace, neîngrijită, variază între 20 şi 25 de rânduri/ pagină. Cerneală neagră. Până la fila 80, titluri şi iniţiale cu chinovar. În continuare, numai cu cerneală neagră.

Locul scrierii: după grafie se poate presupune că a fost scris în Moldova.
Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară. Rareori găsim trăsături ale redacţiei ruso-ucrainiene.

Se găsește integral aici: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/bd-octoih.pdf

Cuviosul Procopie (Picu) Pătruţ – Sălişte-Sibiu (1818-1872)

Acest monah vrednic de pomenire a fost un deosebit misionar şi cărturar transilvănean autodidact din secolul XIX. Născut în Săliştea Sibiului, în 1818, din părinţi oieri binecredincioşi, el a deprins frica lui Dumnezeu încă de mic, în casa părintească. Scrisul şi cititul le-a învăţat în şcoala din sat, iar cântarea bisericească, de la preotul bisericii mari din Sălişte, unde a intrat încă de la vârsta de 11 ani ca ajutor de “crasnic” (paracliser). Puternic atras de viaţa religioasă şi de exemplele cuvioşilor si ale mucenicilor, el s-a adăpat cu o rară evlavie din cărţile sfinte, aflate în bisericile şi prin casele din satul său.

Din tinereţe a început să scrie, primul său manuscris fiind datat în 1837. Căutând continuu să-şi desăvârşească cunoştinţele, îşi procură, prin oierii transhumanţi din Sălişte, toate scrierile bisericeşti şi morale mai importante din timpul său, devenind un remarcabil autodidact. Adânc pătruns de credinţa cea dreaptă şi având o rară vocaţie de misionar, el descrie, în versuri care se cântau şi pe care şi le-a caligrafiat şi ilustrat el însuşi în volume manuscrise, vieţile celor mai de seamă sfinţi şi mucenici, precum şi însemnătatea şi învăţămintele tuturor praznicelor Bisericii Ortodoxe.

Se găsește integral aici: http://www.bibnat.ro/dyn-doc/bd-Picu-Patrut.pdf

Evangheliar secolul al XIII-lea, Biblioteca Centrală de Stat, nr. inventar 10848.Pergament alb gălbui, 125 file, inegale ca grosime, 23.5 x 17.5 cm, filele 1 – 42 restaurate cu hârtie pe care s-a completat textul chirilic, păstrându-se rândurile. Manuscrisul are o veche numerotare chirilică, lacunară, pe caiete de 8 file. Scoarţe de lemn, îmbrăcate în piele cafenie, decorate prin incizare fără încuietoare. Scriere semi-uncială, numărul de rânduri pe pagină variază între 18 şi 24, cerneală neagră, titlurile şi iniţialele sunt scrise cu chinovar, uneori iniţialele şi cu cerneală albastră. Un desen nereuşit în tuş la fila 69. Locul scrierii necunoscut , probabil Ţara Românească.Limba: slavonă de redacţie medio-bulgară.Filele restaurate sau copiate după un text de redacţie sârbă.

Pentru a avea acces la mai multe documente digitizate din arhiva Bibliotecii Națioanale, accesati acest link: http://www.bibnat.ro/Arhiva-istorica-s195-ro.htm

One reply on “Manuscrise digitizate din fondurile Bibliotecii Naționale a României”

Comments are closed.